Menu

Quá trình phát triển của nghệ thuật trang điểm

0 Comment

Ngay từ thời cổ đại, phụ nữ Ai Cập đã biết dùng mỡ động vật để dưỡng da và tóc.

Lịch sử phát triển từ cổ chí kim của trang điểm